Sveicam Latvijas 100 gadu jubilejā

 

Katru no mums dzīves vēji aizdzen citā pasaules malā. Svarīgākais ir, lai mēs saglabātu Latviju savā sirdī un nodotu mīlestību tālāk saviem bērniem. Ne visi ir tik stipri vai varoši, lai spētu izturēt pārbaudījumus pašu mājās. 100 gadu laikā kopš Latvijas dibinājušas mums nav gājis viegli. Ir bijušas vairākas okupācijas, mainījušies valdošie režīmi, valūtas, pārvaldes formas, pareizās svešvalodas un pareizie uzskati. Latvija tomēr ir palikusi un arī latviešu valoda vēl skan. Novēlam, lai tas turpinātos tā vēl vismaz nākamos 100 gadus.

Tautai

Šo domaja, to domāja,
Sveši ļaudis daudz domāja.
Ko domāja sveši ļaudis,
To tu līdzi nedomā!
Tev jādomā: laiks atnāks,
Kad ikkatris domāt sāks.

Šo runāja, to runāja,
Sveši ļaudis daudz runāja;
Ko runāja sveši ļaudis,
To tu līdzi nerunā!
Tev jārunā: visi cieš,
Lai ar visi līdzi spriež.

Šo darīja, to darīja,
Sveši ļaudis daudz darīja;
Ko darīja sveši ļaudis,
To tu līdzi nedari!
Tev jādara sevis dēļ,
Lai var dzīvot ilgi vēl!

Šo dziedāja, to dziedāja,
Sveši ļaudis daudz dziedāja;
Ko dziedāja sveši ļaudis,
To tu līdzi nedziedi!
Tev jādzied: tauta zied,
Ja tā tēvu dziesmu dzied!
(Andrejs Pumpurs, e-biblioteka.lv)