Latvijai jauns prezidents – Egils Levits

Pēc ilgāka pārtraukuma mums ir prezidents par kura spēju pārstāvēt Latviju starptautiskā līmenī vairs nebūs jākaunas. Cits jautājums, vai šis prezidents spēs izprast Latvijas iezīvotāju ikdienas problēmas, zinot, ka pats ir miljonārs un ilgus gadus kalpojis kā viens no augstākajiem ES ierēdņiem.

Egila Levita biogrāfija īsumā

Dzimis Rīgā 1955. gada 30. jūnijā.

Izglītība:

  • 1972. gadā absolvējis Rīgas 2. vidusskolu, tad ar ģimeni emigrējis uz Vāciju, kur 1973. gadā absolvējis Minsteres Latviešu ģimnāziju.
  • 1982. gadā absolvējis Hamburgas universitātes Juridisko fakultāti.
  • 1986. gadā absolvējis Hamburgas universitātes Filozofijas un sabiedrisko zinātņu fakultātes Politisko zinātņu nodaļu.

Darba pieredze:

  • Tieslietu ministrs pēc Satversmes darbības atjaunošanas pilnā apjomā, pirmais Latvijas vēstnieks Vācijā pēc valsts atjaunošanas.
  • Latvijas tiesnesis Eiropas Cilvēktiesību tiesā (1995.–2004. g.)
  • Latvijas tiesnesis Eiropas Savienības Tiesā.

Levits bijis Latvijas vēstnieks Vācijā, Austrijā, Ungārijā un Šveicē, kā arī Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs un Saeimas deputāts.

Daudzu svarīgu likumprojektu (tostarp Satversmes tiesas likuma, Administratīvā procesa likuma, Ministru kabineta iekārtas likuma u.c.) līdzautors. Levits ir arī 2014. gadā pieņemtās Satversmes preambulas jeb ievada autors.

Daudzu zinātnisku publikāciju autors par valststiesību, administratīvo tiesību, cilvēktiesību un demokrātijas jautājumiem. Izstrādājis daudzus atzinumus Saeimai, Ministru kabinetam, ministrijām, Satversmes tiesai, citām tiesām, valsts pārvaldes iestādēm, kā arī Eiropas Savienības un starptautiskajām institūcijām par dažādiem juridiskiem un tiesībpolitiskiem jautājumiem.  Regulāras publikācijas presē par Latvijas valsts attīstības problēmām.

Valodu zināšanas:

Bez dzimtās latviešu valodas pārvalda četras svešvalodas – angļu, franču, vācu, kā arī krievu valodu.

Vairāk par jauno prezidentu varat uzzināt viņa mājas lapā president.lv